(1)
Kuncoro, A. Penilaian Fungsi Diastolik Ventrikel Kiri Dengan Ekokardiografi. IJC 1, 29, 119-127.