Raharjo, S., Yuniadi, Y., Muzakkir, M., Yansen, I., Munawar, D., & Hermanto, D. (2017). Pedoman Tatalaksana Takiaritmia Supraventrikular (TaSuV). Indonesian Journal of Cardiology, 38(2), 109-150. https://doi.org/10.30701/ijc.v38i2.734